Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek 7.35-14.35
Wtorek 7.35-14.35
Środa

7.35-11.35

12.35-14.35

Czwartek 8.35-13.35
Piątek

7.35-11.35

13.35-14.35

Pielęgniarka. Godziny przyjęć

Poniedziałek 07.25 - 15.00
Wtorek -
Środa  -
Czwartek -
Piątek 07.25 - 11.40

Godziny pracy pedagoga i psychologa

Poniedziałek 8:00 - 12:30
Wtorek 8:00 - 13:30
Środa

pedagog 8:00 - 13:30

psycholog 8:45 - 14:15

Czwartek

8:00 - 13:30

Piątek

12:30 - 13:30

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Pszczyna

 

 

Szkolna pracownia komputerowa

Szkoła Podstawowa Nr 15

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Jankowicach

posiada pracownię komputerową pozyskaną

z Europejskiego Funduszu Społecznego

SKO w naszej szkole

bip

6-latki w szkole

6latki

Karta rowerowa - nowe przepisy

Karta Rowerowa dla klas IV. Informacja Pszczyńskiego zarządu Edukacji. Wchodząca w życie z dniem 19.01.2013r. ustawa o kierujących pojazdami wprowadzi wiele zmian w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Zmiany te dotyczą także uzyskiwania uprawnień przez młodzież do kierowania motorowerami.

Aktualnie kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykaże się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek to znaczy 10 lat na kartę rowerową i 13 lat na kartę motorowerową.Starosta Pszczyński wychodząc na przeciw młodzieży wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Pszczynie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach organizuje w dniu 8.12.2012r. na terenie Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie, ul. Zamenhofa 5a egzamin na kartę rowerową i motorowerową.

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do egzaminu jest znajomość przepisów ruchu drogowego oraz umiejętność kierowania rowerem, motorowerem a także ukończenie odpowiednio 10 lat i 13 lat oraz zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Godzina egzaminu zostanie ogłoszona przez wychowawców.

Uczniowie chętni do zdawania na kartę rowerową zgłaszają to u wychowawców do 23 listopada 2012r.

Karta rowerowa dla klas IV

Informacja Pszczyńskiego zarządu Edukacji

 

 

Wchodząca w życie z dniem 19.01.2013r. ustawa o kierujących pojazdami wprowadzi wiele zmian w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Zmiany te dotyczą także uzyskiwania uprawnień przez młodzież do kierowania motorowerami.

Aktualnie kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykaże się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek to znaczy 10 lat na kartę rowerową i 13 lat na kartę motorowerową.

 

Starosta Pszczyński wychodząc na przeciw młodzieży wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Pszczynie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach organizuje w dniu 8.12.2012r. na terenie Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie, ul. Zamenhofa 5a egzamin na kartę rowerową i motorowerową.   

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do egzaminu jest znajomość przepisów ruchu drogowego oraz umiejętność kierowania rowerem, motorowerem a także ukończenie odpowiednio 10 lat i 13 lat oraz zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Godzina egzaminu zostanie ogłoszona przez wychowawców.

Uczniowie chętni do zdawania na kartę rowerową zgłaszają to u wychowawców do 23 listopada 2012r.

 

 

Ostatnio napisane